• Acceler8

Slik skaper Hackathons verdi for ditt selskap

Hackathons samler organisasjonen og ansatte rundt felles problemstillinger og i skapelsen av nye løsninger. Å jobbe sammen på tvers av avdelinger og faggrupper - og gjerne også med eksterne mennesker som brenner for innovasjon - styrker både kulturen og innovasjonskompetansen i selskapet. Hackatons skaper verdi for ditt selskap. Her er fire måter det skjer på:

1) Hackathons identifiser behov og problemstillinger


I forberedelsene til et hackathon engasjerer dere hele selskapet med alle avdelinger og alle ansatte. Alle bes komme med problemstillinger eller utfordringer, og gjennom denne prosessen gis alle en stemme og selskapet et overblikk over både små og store utfordringer - både interne og utadrettede og på tvers av avdelinger og fokusområder. Fra nå kaller vi utfordringer for muligheter, for det der det de er. En problemstilling eller utfordring bærer med seg en masse potensiale og muligheter til å jobbe mer effektivt eller levere enda bedre.


2) Hackathons inspirerer ansatte og hjelper deg å holde på de


Et hackathon innebærer nye måter å jobbe på som både gir kompetanseheving, bygger innovasjonskultur og inspirerer de ansatte. Når dere bringer eksterne krefter inn til å arrangere hackathon og gjerne også eksperter og gründere som bistår, får de ansatte innblikk i nye og ekstremt raske måter å jobbe på som typisk vil påvirke hvordan de jobber med andre prosjekter og prosesser internt. Hackathons fokus på å jobbe kreattivt med problemstillinger, finne løsninger, redefinere disse som muligheter og jobbe mot konkrete mål vil typisk integreres i daglig jobbrutine. Og ikke minst - inspirerte og engasjerte ansatte trives i jobben - og blir værende. Ingenting koster mer enn å muste dyktige medarbeidere!


3) Hackathons identifiser talenter internt


Gjennom et hackathon får du og HR-avdelingen et godt - og ofte nytt - innblikk i hvordan ansatte jobber. Prosessen i seg selv krever både selvstendighet, ledelse og evne til å tenke utenfor boksen og raskt jobbe mot de målene som er satt. Det er ikke uvanelig at man gjennom en slik prosess identifiserer ansatte som har talenter og potensiale som burde løftes opp i organisasjonen. Eller hva med å bruke hackathons som en metode i en rekrutteringsprosess? Det innblikket man får i potensielle fremtidige medarbeidere gjennom en slik prosess vil definitivt overgå intervjuer og referansesjekker. Her får man et ekte innsyn i hvordan mennesker jobber i team og under press!


4) Hackathons styrker merkevaren og tiltrekker gode folk


Eller hva med å gjøre hackathon’et til en åpen event der alle som ønsker kan delta? Problemstillingene/mulighetene definerer dere internt, mens deltakerne både kan være egne ansatte og andre eksterne som er interessert i innovasjon. Gjennom å invitere andre inn bygger dere en åpenhet og merkevare som tydeliggjør at dere er opptatt av å alltid forbedre dere, og ofte kan det vekke interessen fra mennesker som normalt ikke ville vært tiltrukket av en jobb i ditt selskap. Hvis dere bruker sosiale medier til både å markedsføre og dokumentere eventen kan dere få mange nye følgere som ellers ikke ville ha fulgt en “traust” selskap. Mange selskaper bruker hackathos i rekrutteringsprosesser - enten ved å arrangere egne åpne hackathons eller ved å sende representanter fra HR-avdelingen til å delta ved åpne hackathons arrangert i gründermiljøene - og det er ikke utenkelig at dere nettopp gjennom et hackathon identifiserer talenter eksternt som burde rekrutteres.


Og helt til slutt - husk at hackathons ikke kun er en event for programmerere og andre “nerder”. Dette er noe alle kan delta på - uavhengig av bakgrunn. I dag finnes det en rekke digitale verktøy som kan brukes av alle for å jobbe frem en demo på en ny app, illustrere en brukerreise eller utvikle en hjemmeside. Man trenger ikke være programmerer for å utvikle en demo eller prototype på en teknisk løsning. Konseptet kan utvikles og prototypes


7 views0 comments