• Acceler8

Hackathon med Bate Boligbyggelag

Updated: Feb 1

Et fokus på innovasjon og nyskaping må alltid forankres i toppledelsen. For å lykkes er det vesentlig at hele ledergruppen er engasjert og føler eierskap til prosessene rundt å skape det nye og rigge selskapet for fremtiden. I Bate startet vi med å invitere hele konsernledelsen til en innovasjonsdag, og ikledd Bate Hacks hettegensere var alle klare for å jobbe som startups!

I etablerte virksomheter flest planlegges morgendagen som idag, men når verden er i rask endring er det viktig å ta inn over seg at disse endringene også vil påvirke en selv. Bate Hacks ble initiert at konserndirektør for innovasjon Siri Ravndal, og formålet var å inspirere ledergruppen til å tenke utenfor boksen rundt hvordan morgendagens boligbyggelag kan se ut, teste ut metoder fra startupverdenen og starte prosessene med å planlegge for nye måter å jobbe etter med innovasjon og nyskaping.


Acceler8. ble engasjert til å planlegge og gjennomføre et corporate Hackathon for Bate. Ofte knyttes begrepet Hackathon opp mot hackere - eller programmerere - som på kort tid jobber intensivt med å utvikle en teknisk løsning. I Hack Bate var det ingen programmerere med, og fokuset lå ensidig på å "hacke" frem - eller klekke ut - idéer med penn, papir og bunker med post-it lapper. Hackere trenger ikke å kunne kode :). Oppgaven for idéklekkingen var "Hack frem en tjeneste for Bate 2025 som leverer på selskapets visjon og treffer markedsbehov", og i programmet som gikk over åtte timer var det også satt av tid til foredrag om "Hvordan bygge innovasjonskultur" med påfølgende diskusjon om hvordan Bate burde jobbe med innovasjonsprosjekter fremover basert på best-practices.


I forkant av Bate Hacks gjennomførte Acceler8. et utviklingsarbeid for å sikre at alle deltakere hadde samme referanseramme. Følgende ble utviklet:

  • Personprofiler: Å ha en felles referanseramme for HVEM man utvikler et tilbud for, er viktig. I startups er utvikling av referansepersoner en vanlig metode, og tolv familieprofiler - fra den single voksne til storfamilien med mine, dine og våre barn - ble utarbeidet. Formålet var at deltakerne kunne speile idéer opp mot bestemte personer: «Hvordan ville Ståle ha likt dette?».

  • Markedsscan: En rask markedsscan av startups i ulike faser nasjonalt og internasjonalt ble gjennomført, og spennende selskaper innen en rekke områder som kunne være relevant for en ny Bate-tjeneste inkludert. Scan'en inkluderte følgende områder: Omsorg/helse, Mat, Bolig, Energi og sensorer, Øko-tjenester, Opplevelser og kurs og Velvære. Formålet var å inspirere til å tenke utenfor boksen og se muligheter, med det utgangspunkt at de fleste suksessfulle tjenester som lanseres nasjonalt er kopier av andre suksessfulle selskaper - ofte fra Silicon Valley.

  • Mood boards: Ved oppstart av prosjektet lå fokuset på å utvikle tjenester for seniorsegmentet. Dette gikk vi etterhvert bort fra, men en innovasjonsprosess eller et hackathon starter typisk med å brainstorme alt mellom himmel og jord som kan være relevant og interessant for et prosjekt. Mood board'ene var et resultat av vår brainstorm fokusert på seniorsegmentet med Fysiske Aktiviteter, Sosiale Aktiviteter og generelt rundt Tjenester i fokus.Alle deltakerne fikk oversendt heftet noen dager før Bate Hacks, og fikk også følgende hjemmelekse:

  • Les heftet og bli kjent med referansepersoner og markedet

  • Velg tre selskaper fra markedsscan som dere inspireres av og som leverer tjenester/løsninger som er interessante å for Bate medlemmene (og andre). Hvilke referansepersoner vil være relevante kunder for tjenesten?

  • Skriv minst 10 post-it lapper for ting/tjenester du ønsker deg tilknyttet din bolig/hjem. Ta disse med på innovasjonsdagen.

I løpet av dagen ble tre idéer hacket ut. En av disse ble utviklet videre og ble til Fiksa som lanserte i Stavanger 23. januar 2020. Les mer om prosessen med å utvikle Fiksa ved bruk av Google Sprint metodikken her.


Acceler8. leverte:

  • Forarbeid: Markedsscan, utvikling av personprofiler, utvikling av moodboards

  • Planlegging og facilitering av innovasjonsdag

  • Foredrag

  • Etterarbeid / dokumentasjon


7 views0 comments

Recent Posts

See All