• Acceler8

Hva er et Hackathon? Og hvorfor er det relevant for dere?

Ordet hackathon forbindes ofte med hardcore programmerere som jobber 24/7 gjennom noen dager med å utvikle/kode en ny løsning. Men trenger man å være så snever i definisjonen? Idag benyttes hackathons i innovasjonsarbeid generelt for å få frem kreative løsninger på et bredt spekter med utfordringer.

Ordet hackathon er satt sammen av to deler - “hack” og “marathon” hvor hack omfatter den eksperimentelle prosessen med å løse en problemstilling på en kreativ måte og marathon omhandler varigheten av prosessen. Begrepet har sin opprinnelse i software verdenen (programmering), men konseptet er kopiert og benyttes nå i andre industrier som en metode for å utvikle innovative løsninger. Mens et hackathon typisk har en varighet på mellom 24 og 48 intensive - og ofte kontinuerlige - timer som er dedikert til et bestemt tema eller utfordring, er en Google Sprint på en måte et søsterkonsept som omfatter en mer systematisk prosess som går over fem dager.


I Acceler8. bruker vi begrepet hackathon på intensive innovasjonsprosesser for å jobbe frem konsepter eller idéer. Dette er relevant for både store og små organisasjoner. Av og til er en hackathon prosess brukt for kulturbygging og kompetanseheving, mens andre hackathons designer for å sette søkelyset på og jobbe frem mulige løsninger på bestemte utfordringer. Resultatene varierer og kan inkludere alt fra idéskisser for nye tjenester/produkter, til ferdige prototyper, til nye businessmodeller.


Et hackathon kan involvere bestemte mennesker som rekrutteres inn, eller gjennomføres som en åpen prosess der ansatte melder seg på. Deltakerne får gjennom et hackathon lære startup metodikk og jobbe kreativt og fritt i en tidsavgrenset periode rundt en bestemt utfordring, og opplever oftest dette som ekstremt inspirerende. Selskapet får på sin side løftet frem både nye idéer og talenter, og opplever stor gevinst på mange områder. Les mer om verdien hackathons kan skape for selskapene her.


Dette må du tenke over før et hackathon:

  • Hva er formålet? Gjennomfører vi dette for å heve kompetanse og styrke innovasjonskulturen, eller har vi bestemte utfordringer som skal løses? Hva forventer vi å få ut av investeringen?

  • Hvem skal inviteres? Skal hackathonet være et lukket event for bestemte ansatte/ ledergruppen, eller skal alle ansatte som ønsker å være med inviteres?

  • Arbeidsdag eller helg? Ofte gjennomføres hackathons over en helg der deltakerne bruker sin fritid. Dette avgrenser hvem som melder seg på, men fremhever også de som virkelig brenner for innovasjon. Er dere klare for å gi ansatte fri for å delta i en hackathon, eller ber dere om at fritiden brukes. Kanskje en kombinasjon er mulig?

  • Varighet? Avhengig av formålet, kan varigheten spenne fra noen 5 timer til 48 timer. Resultatene henger naturlig nok sammen med tid avsatt, men det igjen er en vurdering av formål. Et mini-hackathon er typisk en kulturbyggende event der deltakerne får smake på metoden, mens man ved et fullskala hackathon vil kunne forvente gjennomarbeidede løsninger.

  • Eksterne eksperter? For lengre hackathons kan det vurderes å ha et ekspertteam tilgjengelig; designere, programmerere, business developers, gründere, investorer. Hvem avhenger av formålet, og de rette menneskene må hentes inn.

  • Hvem fasiliterer? Det er fullt mulig å fasilitere et hackathon selv, men å ha erfaring med dette er en stor fordel.

Svarene på spørsmålene over vil i stor grad definere hvordan ditt hackathon skal planlegges og gjennomføres. Acceler8. kan bistå med både planlegging og gjennomføring av et hackathon hos dere.


Kanskje blir ditt hackathon starten på en ny satsing eller et nytt selskap akkurat slik Fiksa ble født under Bate Boligbyggelag sitt hackathon for ledergruppen?


5 views0 comments