• Acceler8

Fiksa ble “sprintet” fra idé til lansering på 48 dager

Hvordan kan man gå fra en løs idé til lansering av et nytt selskap på rekordtid? Ved bruk av Google’s Sprint metodikk spesialdesignet for en slik ekstremsprint, fikk vi til nettopp dette. I løpet av 48 arbeidsdager ble selskap stiftet, merkevare designet, partnerskap inngått, produkttilbud utviklet og teknisk plattform satt opp. På dag 49 ble Fiksa lansert!

Fiksa startet med et spørsmål: Hva skal et boligbyggelag være om 5-10-15 år? Skal vi fortsette med det vi alltid har gjort - bygge, selge og drifte boliger - eller skal vi gjøre noe mer?


Samarbeidet mellom Bate Boligbyggelag og Acceler8. startet opp våren 2019. Konserndirektør for innovasjon Siri Ravndal har alltid sett fremover og er opptatt av innovasjon. Med bakgrunn fra Schibsted er hun vant med å tenke muligheter, og i lederjobben i Bate tok hun med seg tankesettet om at verden er i endring og man må tenke utenfor boksen når man planlegger strategien fremover. Innovasjon og nyskaping må forankres i organisasjonen hvis man skal lykkes, og Ravndal var fra dag en fokusert på å involvere hele toppledergruppen.


I juni 2019 fasiliterte Acceler8 en 1-dags corporate hackathon for Bate’s ledergruppe. Den kan du lese mer om her. Formålet var å introdusere metoder fra startupverdenen og inspirere deltakerne til å tenke nye muligheter for Bate. Tre konsepter for nye tjenester Bate kunne utvikle ble hacket frem denne dagen, og en av disse skulle videreutvikles gjennom en Google Sprint. Idéen var ganske enkel: En tjeneste som ga Bate’s medlemmer og folk flest mulighet til å enkelt få hjelp til små ting i hus og hage gjennom bestilling og betaling i en app. Hva dette konkret skulle være var ikke definert, men vi visste at løsningen måtte utvikles med kunden i sentrum og være teknologibasert.


Google’s Design Sprint er en veletablert metode for å raskt utvikle og teste idéer i løpet av kun fem dager. Normalt omhandler dette nye elementer eller deler av etablerte tjenester, mens vi skulle gjøre var langt mer omfattende. Sprinten ble derfor utvidet fra fem til seks dager, og prosessen spesialdesignet for dette ekstremløpet der vi skulle gå fra en løs idé til et nytt selskap på under en uke. Å utvikle en ny teknisk plattform fra scratch på den tiden var heller ikke mulig, så på forhånd hadde vi undersøkt hyllevareplattformer som kunne tilpasses formålet. For å kunne jobbe mest mulig effektivt og døgnet rundt disse dagene leide vi et hus i Stavanger sentrum der alle flyttet inn, og i uken som fulgte var all tid fokusert på å utvikle det som ble til Fiksa.Sprintteamet vårt bestod av åtte mennesker; to fra Bate’s ledelse (konserndirektør for innovasjon og markedssjef), fire fra Acceler8.’s nettverk (teknologiutvikling, design og forretningsutvikling), en fasilitator og en altmuligkvinne som sørget for at vi kunne jobbe effektivt og i tillegg dokumenterte alt med foto og video. I tillegg til oss åtte ble eksterne eksperter, kunder og øvrige ledere fra Bate engasjert på ulike tidspunkter i løpet av sprinten.


Så hva er egentlig en sprint? Kort fortalt innebærer en sprint et definert program der alle prosesser gjennomføres på tid og i en bestemt rekkefølge. Fokuset ligger på å jobbe sammen alene. Det vil si at man veksler mellom prosesser der sprinterne jobber alene med å utvikle idéer og reflektere, presentasjon av disse i fellesskap og avstemming ved bruk av små runde klistremerker. En av deltakerne tildeles rollen som Decider, og har alltid siste ord. En sprint er en krevende prosess som går utrolig raskt, men man kommer i mål på rekordtid. Mens innovasjonsprosesser ofte omfatter måneder med utvikling før man i det hele tatt er i nærheten av å kunne lansere og teste hypotesene sine med ekte kunder, skjer alt dette i en sprint på fem dager. Det betyr at man må ta noen tøffe valg og begrense seg, men også at man raskt kan lansere i markedet til en langt lavere kostnad og heller videreutvikle seg mens man står i markedet. Les mer om Google Sprint er her.


Selv om vi på siste dag i sprinten var i mål med både selskapsnavn, profil og en enkel teknisk plattform som kunne testes med ekte kunder og leverandører, gjenstod videreutvikling og tilpassing av plattformen, etablering av selskapet og avtalemessige forhold før vi kunne lansere Fiksa i markedet. Den 23. Januar ble Fiksa lansert i Stavanger, og gjennom testperioden på fire måneder jobbet Fiksa med leverandører innen en rekke faggrupper og leverte tjenester til hus og hage i hele Stavangerområdet. Tilbakemeldingene var ekstremt positive, og en viktig læring var at kundene ikke bare ønsket at Fiksa skulle kunne levere på små oppdrag (i sprinten avgrenset vi Fiksa til å gjelde oppdrag som kunne løses på maks 6 timer), men at det var ønsker om at Fiksa kunne ta på seg større prosjekter. Fiksa videreutvikles nå, og visjonen er en tjeneste der befaring og anbudsprosesser digitaliseres slik at både kunder og leverandørerer sparer verdifull tid og har bedre oversikt over prosjektene - og en tjeneste som skal vokse seg nasjonal der kvalitetssikrede fagfolk fikser det du har behov for.


Acceler8. sin leveranse:

  • Planlegging og gjennomføring av Sprint

  • Eksperter til sprintteam

  • Teknisk utvikling

  • Merkevareplattform og design

  • Testleder lokalisert i Stavanger gjennom hele testfasen

  • Generell business development ekspertise (kontinuerlig)

Samarbeidspartnere: SeniorDev og Uromaker


9 views0 comments

Recent Posts

See All